De doelgroep

Stichting De Gouden Zon is een leefgemeenschap en werkgemeenschap (zorgboerderij) waar mensen met en zonder

beperkingen of stoornis op basis van liefde en gelijkwaardigheid met elkaar samen werken en leven.

 

Leefgemeenschap en werkgemeenschap (zorgboerderij)

Wij wonen samen in onze leefgemeenschap en werken gezamenlijk op onze zorgboerderij. Vanuit een veilige omgeving kunnen wij zo samen deel uitmaken van de maatschappij.

 

Samen: met én zonder beperking

Onze leefgemeenschap is bedoeld voor mensen met en zonder een licht tot matige verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis, zoals verschillende vormen van ASS, gevoeligheid voor psychosen of manische depressie. Wij willen met respect met elkaar omgaan en geen gevaar vormen voor elkaar. Voor agressief of ongewenst (seksueel) gedrag is geen ruimte. Verder zijn wij een drugsvrije leefgemeenschap.

 

De Gouden Zon biedt ook ruimte voor mensen met problemen die algemener zijn, zoals hechtingsproblemen, psychosociale problemen of mensen die langdurig werkloos zijn of in het verleden in aanraking zijn gekomen met justitie of een verslaving.

 

Indicatie voor wonen

Om in onze leefgemeenschap te kunnen wonen en professioneel begeleid te worden binnen De Gouden Zon heb je een geldige indicatie nodig: je bent minimaal 18 jaar en hebt een zorgzwaartepakket VG 3-6 of beschermd wonen.

 

Doel: van elkaar leren

Wij zijn ons er zeer van bewust dat we allemaal gelijkwaardig zijn. Onze visie luidt dat wij als mensen dezelfde rechten hebben en allen waardevol zijn. Wij kunnen als mensen van elkaar leren.