Informatie/visie

“Binnen stichting De Gouden Zon geloven we dat ieder mens, met of zonder beperking, een volwaardig mens is met unieke waarde.Iemand met een beperking bezit dezelfde rechten als ieder ander mens. Door openheid kunnen we van elkaar leren. Als leefgemeenschap en zorgboerderij willen we de kloof overbruggen tussen enerzijds professionaliteit en anderzijds het omgaan met elkaar, van mens tot mens.”

Zo willen we bij De Gouden Zon ook met elkaar omgaan. Wij willen samen werken en leven op basis van liefde en gelijkwaardigheid. Geen mens is volmaakt. Er zijn mensen met beperkingen en mensen met tekortkomingen. Er is geen verschil. Wij zijn allen waardevolle mensen.

 

Kernwaarden De Gouden Zon

Onze kernwaarden zijn vriendelijkheid, gelijkwaardigheid, integratie,  zelfstandigheid en er samen iets moois van maken. Respect voor jezelf, de ander, de dieren, de planten en de aarde. Alles is met elkaar verbonden en heeft elkaar nodig. Wij willen transparant zijn, naast elkaar staan en als vrienden met elkaar omgaan. Zo kunnen we vanuit een veilige leefomgeving samen deel uitmaken van de maatschappij. In ons werk besteden wij veel aandacht aan kwaliteit en professionaliteit. De idealen van Jos en Anneke van Loon en het gedachtegoed van Jean Vanier vormen samen de visie van stichting De Gouden Zon.

Spiritualiteit & bewustwording

Bij De Gouden Zon willen we aandacht besteden aan de innerlijke mens. Bij elk doordeweeks ontbijt steekt een huisgenoot of assistent een kaars aan. Er wordt dan een wens uitgesproken. Wat droom je, wat voel je, wat wil je? Als je wilt mag je dat uitspreken. Jij en jouw dromen mogen er zijn.

Na het ontbijt beginnen we onze werkdag met een slag op de gong. We luisteren samen naar hoe dit bijzondere geluid wegebt. Waar gaat het heen? Luister! En dan opeens is het stil. Helemaal stil. Dat moment vestigt onze aandacht op het hier en nu. Wij zijn hier aanwezig. Wij leven bewust. Wij mogen er zijn en er samen met elkaar iets moois van maken. Iets om dankbaar voor te zijn.

 

Vanier

De visie van Vanier

Jan Vanier, geboren op 10 september 1928 in Canada, was een filosoof en een groot humanitair activist. In zijn jonge jaren meldde hij zich aan bij de marine, maar na een aantal jaren besloot hij om filosofie te gaan studeren. De Franse pater dominicaan Thomas Philippe inspireerde hem. Vanier trok door heel Frankrijk om instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking te bezoeken. Hij was geschokt door de omstandigheden waarin zij leefden.

Gelijkwaardigheid en rechten

Vanier zag in dat ook hijzelf tekortkomingen had, net als ieder ander mens. Alle mensen zijn daarom gelijkwaardig en hebben dezelfde rechten. Vanier besloot voor de rechten van mensen met een beperking te gaan vechten. Hij deelde zijn huishouden met twee van hen. Hoewel Vanier hen begeleidde stond hij naast hen, en nooit boven hen. Zij woonden samen op gelijke voet. Als vrienden.

Ark-gemeenschappen wereldwijd

In 1960 stichtte Jean Vanier de eerste leefgemeenschap waar personen met een beperking samen werkten en leefden met mensen die hen begeleiden. Hij richtte de internationale organisatie l‘Arche op. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 140 Arke leefgemeenschappen, verdeeld over 40 landen. In Gouda is een Ark huis te vinden waar huisgenoten (cliënten) en assistenten (begeleiders) samen werken en samen leven. Waar nodig worden zij ondersteund door vrijwilligers.