Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Of lopen zaken anders dan je graag had gewild? Blijf er niet mee zitten. We stellen het op prijs als je het ons laat weten. We gaan dan graag met je in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Daarbij vinden we het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk wordt opgepakt. Daarvoor houden wij de volgende stappen aan.

 

Een goed gesprek

Als je een klacht hebt, probeer je deze eerst zelf met diegene te bespreken. Een goed gesprek over je onvrede kan verheldering geven en is een kans om snel misverstanden op te lossen. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je een gesprek aanvragen met onze directeur, Christiaan Verweij.

T 0599-235817

E christiaan@gouden-zon.nl

 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en met haar kan je in gesprek gaan over waar je tegenaan loopt. Zij kan je tips en advies geven. Ook kan ze bemiddelen als je dat wilt of je ondersteunen met het indienen van een klacht.

Mirjan Kempers-Woldhek is beschikbaar als vertrouwenspersoon.

T 06-2345 8206 

E mirjanw@gmail.com

 

 

 

Klachtenfunctionaris

Het kan dat je het lastig vindt om je klacht te bespreken met de betrokken medewerker. Of misschien krijg je onvoldoende gehoor. Dan kun je terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze voert zijn functie onafhankelijk uit. De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht en bespreekt met je wat de mogelijkheden zijn om de klacht op te lossen. Hij kan je ook uitleg geven over de procedure bij de klachtencommissie. Alles wat je met de klachtenfunctionaris deelt, is vertrouwelijk.

Als je het fijn vindt, kan de klachtenfunctionaris een bemiddelende rol vervullen. De bemiddeling gaat op basis van ‘hoor en wederhoor’. Dit wil zeggen dat de klachtenfunctionaris in gesprek gaat met alle betrokken partijen. De klachtenfunctionaris is daarbij onpartijdig en doet geen uitspraken over de vraag of je klacht terecht is of niet. Hij zet zich vooral in om beide partijen meer begrip voor elkaar te laten krijgen, waardoor de samenwerking beter verloopt en je klacht opgelost wordt.

De klachtenfunctionaris van De Gouden Zon is Cas van Slooten. Je kunt bij hem terecht voor informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling. Aan de hulp van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden.


T 06 – 23 33 67 60
E cas.vanslooten@kpnplanet.nl

Klachtencommissie

Kom je er met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit, dan kan je contact opnemen met De Klachtencommissie Landbouw en Zorg. De klachtenfunctionaris kan je hier, indien gewenst, mee helpen.