Biologisch en duurzaam leven

De aarde leeft. Geef terug aan de aarde en zij geeft het nogmaals, in een veelvoud. Op De Gouden Zon houden we ons bewust bezig met duurzaam leven en proberen we een permacultuur op te zetten en in stand te houden. Wij zijn een biologische zorgboerderij en bieden plek aan WOOFFERS.

 

Zonder gezonde natuur geen gezond voedsel.

Zonder gezond voedsel geen gezonde mensen en dieren.

 

Werkgemeenschap (zorgboerderij) De Gouden Zon in Borger (Drenthe) werkt vol overtuiging aan het opzetten van een permacultuur.

Naar onze visie is permacultuur een mogelijkheid voor de toekomst van de Nederlandse landbouw.

 

Permacultuur: evenwicht en veerkracht

Permanente land- en tuinbouw (kortweg: permacultuur) respecteert de mens en de aarde, houdt zichzelf in stand en heeft veerkracht, net als een ecosysteem. Het verschil met biologische landbouw is dat bij een permacultuur de drie hoofdfactoren zon, water en wind slim rondom de mens ontworpen worden. Dat proberen we op onze biologische zorgboerderij in Borger uit te voeren.

 

Permacultuur: hoe werkt het?

Waar in droge landen wateropvang een hoofdrol speelt in de permacultuur, is in Nederland vooral het vangen van zonlicht en het omleiden van sterke wind van belang. Een begrip binnen de permacultuur, dat wij op onze zorgboerderij in Borger toepassen, is mulchen. Mulchen is het met organisch materiaal bedekken van de aarde. Hierdoor groeit onkruid minder snel en kan de aarde het vocht beter vasthouden, doordat het organisch materiaal de aarde beschermt tegen fel zonlicht. ’s Winters beschermt de laag de wortels tegen bevriezing. Ten slotte wordt de organische laag ook nog eens door micro-organismen verteerd en omgezet in voedingsstoffen voor de gewassen. Hoezo efficiënt?

 

Permacultuur = slim

De permacultuur omhelst nog veel meer slimme technieken, zoals het bij elkaar zetten van gewassen die een positief effect op elkaar hebben. Zo is het bijvoorbeeld slim om bonen en maïs bij elkaar te zetten. De wortels van bonen binden de stikstof uit de lucht. Die stikstof dient als mest voor de maïs. Op hun beurt gebruiken de bonen deze maïs weer als klimstok. De natuur zit geweldig in elkaar, waarom zouden we daar geen gebruik van maken? Dat doen we dus ook bij De Gouden Zon in Borger, in het mooie Drenthe!

 

Monocultuur: een zinkend schip

Permacultuur is ontstaan in de jaren ’70, toen men een oplossing zocht voor een groot aantal problemen die de monocultuur met zich meebrengt. Op de lange termijn kunnen monocultuur landbouwsystemen niet in stand worden gehouden. Waarom eigenlijk niet?

 

  1. Fossiele brandstoffen raken op

Elke opbrengst van de monocultuur landbouw vraagt een enorme input aan fossiele brandstoffen, zoals olie en aardgas. Maar fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en duurder. Ze raken op.

 

  1. Vatbaar voor ziekten/plagen

In een monocultuursysteem wordt er slechts één soort gewas verbouwd, of één soort vee gehouden. De natuurlijke diversiteit ontbreekt. Daarom is dit systeem enorm vatbaar voor ziekten. Denk aan de schimmels die de aardappelteelt in gevaar brengen en ziekten bij dieren zoals de varkenspest en BSE.

 

Bestrijdingsmiddelen en het onnodig toedienen van antibiotica zorgen ervoor dat het resistentievermogen (de weerstand) van mensen, dieren en planten steeds zwakker wordt. Aan de andere kant worden virussen, bacteriën, schimmels en insecten steeds sterker, omdat ze zich wapenen tegen de antibiotica. Maar er zijn nog meer problemen die veroorzaakt worden door de monocultuur: